Čo je Medform?

MEDFORM je projekt, ktorého cieľom je digitalizovať tie oblasti zdravotníckej byrokracie, ktoré boli doposiaľ na druhej koľaji. Myslíme si, že lekár ma liečiť a nie riešiť administratívnu záťaž.

Kto sme?

MEDFORM pripravili softwaroví vývojári a odborníci z oblasti vývoja pre oblasť farmaceutického priemyslu a life-sciences všeobecne.

Náš cieľ

Naším cieľom je znižovať administratívnu záťaž pracovníkov zdravotnej starostlivosti digitaliázciou doteraz papierových činností.

Čo preto robíme?

MEDFORM je webová aplikácia, ktorá digitalizuje podávanie papierových žiadostí a protokolov na zdravotné poisťovne.

Naše poslanie

MEDFORM sme vyvinuli pre lekárov, sestry a ostatných pracovníkov zdravotnej starostlivosti, ktorí sa denne potýkajú s prekážkami kladenými slovenskou legislatívou. Žiadosti, protokoly, dokumentácie a iné “papierovačky”, ktoré vyžaduje komunikácia so zdravotnými poisťovňami digitalizujeme a tým v maximálnej možnej miere zjednodušujeme. Hoci vieme, že úplné odstránenie byrokratickej záťaže nie je možné, veríme, že správne nastavenými IT procesmi dokážeme pracovníkov zdravotnej starostlivosti odbremeniť a umožniť im venovať maximum svojho času tomu najdôležitejšiemu – pacientovi.

Ako funguje MEDFORM?

1. Výber poisťovne

Používateľ MEDFORMU si vyberie poisťovňu, v ktorej je poistený pacient, pre ktorého ide vypĺňať tlačivo. Tlačivá jednotlivých poisťovní sa môžu mierne líšiť.

2. Výber tlačiva

Používateľ vyberie tlačivo, ktoré chce vytvoriť. Databáza tlačív, ktoré má MEDFORM digitalizované sa postupne rozrastá a denne dopĺňa.

3. Vyplnenie formulára

Formulár je užívateľský príjemný, jednoduchý a automatický validovaný. Jeho výstupom je tlačivo vo formáte požadovanom zvolenou poisťovňou.

Prečo používať MEDFORM?

Pre jednorázové použitie MEDFORMU nie je potrebná registrácia. 

MEDFORM je nekomerčný projekt, ktorého cieľom je pomôcť, je preto úplne zdarma.

MEDFORM je prevádzkovaný v súlade s normami ISO 9001 a ISO 27001 a má za sebou GDPR audit.

MEDFORM je pre používateľa veľmi jednoduchý a nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti.

1. Vyberte poisťovňu, v ktorej je pacient poistený

vszplogo
dovera_logo
union

2. Vyhľadajte / vyberte formulár

Prihláste sa prostrednítvom svojho emailu a hesla

Registrácia do beta verzie systému nie je možná.
Kontaktujte nás a pošleme Vám pozvánku.