Online formuláre a tlačivá pre zdravotné poisťovne

Protokoly o začatí a kontrole liečby, žiadosti na schválenie liečby a ostatné formuláre všetkých zdravotných poisťovní online, bez registrácie a zdarma.

Zdarma a bez registrácie

Ako to funguje?

Podporujú nás:

Aké tlačivÁ?

Napríklad Žiadosti o schválenie finančne mimoriadne náročnej liečby či protokoly o začatí a kontrole liečby. Všetky tlačivá a formuláre dostupné na stránkach zdravotných poisťovní.

PRE Aké POISŤOVNE?

MEDFORM združuje tlačivá všetkých troch zdravotných poisťovní na Slovensku. Ak nám náhodou nejaké tlačivo chýba, momentálne pracujeme na tom, aby sme ho čo najskôr sprístupnili.

Je to zdarma?

Áno, MEDFORM je a bude pre PZS zdarma. Naším cieľom je digitalizovať tie oblasti zdravotníckej byrokracie, ktoré boli doposiaľ na druhej koľaji a znížiť tak dennú administratívnu záťaž lekára.

Kto a na čo používa MEDFORM?

Lekári, sestri a iní pracovníci zdravotnej starostlivosti, ktorí vo svojej dennej praxi musia vypĺňať rôzne tlačivá pre zdravotné poisťovne používajú MEDFORM na manažment a tvorbu týchto tlačív.

DOSTUPNÝ BEZ REGISTRÁCIE

MEDFORM je dostupný pre kohokoľvek zdarma a bez registrácie

Pre využitie základných funkcií tvorby žiadostí, protokolv a iných tlačív, nie je potrebná žiadna registrácia lekára. Zároveň platí, že systém je a bude vždy zdarma.

PRE VŠETKY ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

MEDFORM združuje tlačivá všetkých troch slovenských zdravotných poisťovní

MEDFORM umožňuje generovať tlačivá pre všetky zdravotné poisťovne na slovenskom trhu. Tlačivá postupne dopĺňame a naším cieľom je zdigitalizovať ich úplne všetky.

TECHNICKY AJ PRÁVNE BEZPEČNÝ

MEDFORM je v súlade s normami ISO 9001, ISO 27001 aj GDPR compliant

MEDFORM je prevádzkovaný v súlade s ISO 9001 a 27001. Dátová, technická aj právna bezpečnosť prešla GDPR auditom vykonaným nezávislou certifikovanou autoritou.

Prečo používať MEDFORM?

Lebo uľahčuje dennú administratívnu prácu, predvypĺňa formuláre, automatizuje rutinné činnosti a umožňuje lekárovi menej času tráviť s papiermi a viac s pacientom.

1. Vyberte poisťovňu, v ktorej je pacient poistený

vszplogo
dovera_logo
union

2. Vyhľadajte / vyberte formulár

Prihláste sa prostrednítvom svojho emailu a hesla

Registrácia do beta verzie systému nie je možná.
Kontaktujte nás a pošleme Vám pozvánku.